Welke voorwaarden zijn er voor een donateur?

Elk bedrag is welkom.

Elk project geeft aan wat een donateur mag verwachten.

Het geld wordt goed beheerd en pas dan uitgekeerd als er voldoende geld is opgehaald. Zo niet, dan wordt het bedrag teruggestort of kan na overleg in een ander project gestoken worden. Het Amersfoorts Cultuurfonds treedt als beheerder op. (www.amersfoortscultuurfonds.nl)
Daarbij hanteert het Amersfoorts Cultuurfonds de volgende richtlijnen:

1) 100% van de donaties komt voor 100% ten goede aan het project als 100% van de beoogde opbrengst is gerealiseerd. Er blijft dus niks over voor het ACF, maar dat is ook niet het doel.
2) bij projecten die bij het einde van de looptijd tussen de 80 en de 99% uitkomen van hun beoogde opbrengst krijgt de projecthouder de gelegenheid zijn project toch nog met een aangepaste begroting gestand te doen. Lukt hem dat niet, dan krijgen de donateurs de vraag of zij 90% van hun donatie terug willen of 100% aan het ACF doneren.
3) bij projecten die bij het einde van de looptijd onder de 80% uitkomen krijgt de projecthouder GEEN gelegenheid het project alsnog sluitend te maken. De donateurs krijgen dezelfde vraag: 90% terug of 100% naar het ACF!

Sponsorkunst.nl valt onder het Amersfoorts Cultuurfonds. Aangezien dat fonds de ANBI-status ‘culturele instelling’ heeft, kunt u fiscaal aantrekkelijk doneren. Op de site van het ACF (www.amersfoortscultuurfonds.nl) vindt u daar meer over.

Geef een reactie