Wie zijn wij?

Sponsorkunst.nl is geïnitieerd door Anneke Savenije, Paul van Heel en Ron Jagers. Drie mensen die hart hebben voor de Amersfoortse kunst- en cultuuruitingen. Zij realiseren zich dat de financiering van kunstuitingen een steeds lastiger opgave is. Crowdfunding kan, zo menen zij, een belangrijk instrument zijn om de turbulentie op dit vlak in een overzichtelijk vaarwater te krijgen. De website biedt in één oogopslag wat de behoeften zijn aan financiële middelen voor incidentele projecten. Potentiële sponsors kunnen zich zo gemakkelijk verdiepen in wat het aanbod is en daar hun keuze uit maken.

Het Amersfoorts Cultuurfonds is de initiatiefnmemers erkentelijk voor deze aanzet die wij van harte hebben overgenomen.

Deze website is van het Amersfoorts Cultuurfonds. Voor meer informatie over dit fonds klikt u Amersfoorts Cultuurfonds.

contact.

Geef een reactie